Za naručivanje nazovite: 051 672 126

Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka; Lokacija

O nama

Naše je poslanstvo i cilj nuditi sveobuhvatnu, individualiziranu, kontinuiranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu pojedinca i obitelji u zdravlju, bolesti i rehabilitaciji.  Također težimo k unaprijeđenju opće zdravstvene kulture i zdravlja u cjelini – radimo sistematske preglede, preglede rizičnih skupina, provodimo preventivne aktivnosti i održavamo predavanja u Ordinaciji.

Nudimo sve vrste diagnostike i liječenja u općoj medicini te dodatne usluge. Ordinacija je nadstandardno medicinski opremljena.

Neprestano se prilagođavamo potrebama društva, zato smo uveli sistem naručivanja i nudimo preglede bez čekanja. Medicinska sestra stoji Vam na raspolaganju tijekom cijelog radnog vremena, dok se telefonske konzultacije liječnika izvode pred kraj radnog vremena. 

Ugovorna smo Ordinacija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja (HZZO). Dobro smo povezani sa ostalim djelovima zdravstvenog sustava (bolnice, ljekarne), socialnom službom, paliativnom službom, ustanovama za fizikalnu njegu i rehabilitaciju u kući.

Za održavanje izvrsnih rezultata nužno je potrebna kontinuirana medicinska izobrazba.  Uz redovito sudjelovanje na nacionalnim i svjeskim kongresima,predavanjma, seminarima otvoreni smo za istraživačke aktivnosti. Mlađim kolegama, studentima Medicinskog fakulteta u Rijeci i specijalizantima, nudim priliku za učenje i razvoj kao mentor tijekom vježbi i  specijalizacije.

Mr.sc. Zrinka Bradičić-Vivoda, dr.med.
spec. opće/obiteljske medicine

 • Ordinaci
 • Naručivanj
 • Parkirališ
 • Woodova
 • Holter
 • TENS
 • EKG
 • Predavanje
 • Predavanje
 • Edukacija
 • O

 

“It is vain to talk of the interest of the community,
without understanding what is the interest of the individual.”

Jeremy Bentham