Za naručivanje nazovite: 051 672 126

Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka; Lokacija

Studenti MedRi na vježbama

Namjera vježbi je predstaviti posebnost obrade bolesnika u praktičnom okruženju ambulante i u kući bolesnika.

Namjera je također izvođenje diagnostičkih i terapeutskih postupaka u ambulanti sa naglaskom na optimizaciji vremena, koji nam stoji na raspolaganju za svakog bolesnika. Upoznati ćete kako u obiteljskoj medicini kontinuirano skrbimo za bolesnika, cijelu obitelj i važnost komunikacije (verbalne i neverbalne), kao i iscrpnog zapisivanja u liječnički karton i predstviti ćemo vam načne i mogućnosti aktivog uključivanja bolesnika u planiranje liječenja te koncept cjelovite obrade bolesnika.

Vaše znanje i potencijal, odskočna su daska za daljnje proširivanje vještina i kompetenci. Da bi na kolegiju Stručne prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogli što aktivnije sudjelovati predlažem sljedeću literaturu:

  • Budak A. Obiteljska medicina. Zagreb: Gandolf d.o.o.; 2000.
  • Jakšić Ž. Obitelj i zdravlje. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “A. Štampar“; 1996.
  • Hampton JR.; ECG made easy, 6th edition;

Druga korisna literatura:

  • Johns DP., Pierce R.; Pocket Guide to Spirometry, 2nd edition; McGraw-Hill Australia, 2007- dostupno u Ordinaciji
  • Littmann heart and lung sounds
  • Rakel RE., Osnove obiteljske medicine; Naklada Ljevak, Zagreb 2005.

Podupiremo i veseli smo samoinicijativnosti, prijedlozima, uključivanju u radni proces, pitanja, diskusije.

“Tell me, and I forget,
Teach me, and I may remember,
Involve me, and I learn”

Benjamin Franklin